سه‌شنبه 29 بهمن 1392

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر
 

احمد کریمی دشتکی 

سوابق تحصیلی: 
ارومیه کارشناسی علوم تربیتی 1378 1382
علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 1382 1384
پیام نور دکتری برنامه ریزی آموزش ازدور 1390 1395

سوابق اجرایی:

مدیریتی پیام نور شبانکاره رئیس واحد 1389 1391
اجرایی پیام نور استان بوشهر دبیر شورای فناوری اطلاعات 1391 1392
مدیریتی پیام نور بوشهر معاون آموزشی 1391 1392
اجرایی پیام نور بوشهر عامل مالی 1392 1392
مدیریتی پیام نور مرکز برازجان سرپرست مرکز 1401 1401
مدیریتی پیام نور استان بوشهر معاونت آموزشی وپژوهشی استان 1401 1402


سوابق پژوهشی:

کتاب یادگیری الکترونیکی-مفاهیم وتکنیکها 1395 تالیف مارون
 
فعالیتهای تحقیقاتی:
(كاربردي) بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر
(كاربردي) بررسي ارتباط عوامل شخصيتي مديران با انتخاب سبك حل تعارض توسط آنها در مدارس دولتي شهرستان برازجان

مهارتها:
آشنا با نرم افرارهای آماری SPSS- PLS- AMOS 
 
 
امتیاز دهی