کلاسهای الکترونیک
1399/1/17 یکشنبهاطلاعیه شماره 1 برگزاری کلاس های الکترونیکی دوره کارشناسی
کلاسهای الکترونیک دوره کارشناسی دانشگاه پیام نوراستان بوشهر
کلاسهای دوره کارشناسی دانشگاه پیام نوراستان بوشهراز 16فروردین ماه به صورت الکترونیک برگزار می شود

.

 باتوجه به شرایط خاص ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا وبمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن، کلیه کلاسهای تئوری دانشجویان این دانشگاه درهمه شهرستانهای استان تا زمان برگزاری کلاسهای عادی دانشگاه، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

با تدابیر صورت گرفته از 16 فروردین ماه طبق برنامه کلاسی  پیوست، دروس عادی و تئوری دانشجویان در سامانه جدید آموزش الکترونیکی استان بوشهر  برگزار خواهد شد.
دروسی که دانشجو از قبل به صورت الکترونیکی اخذ کرده است نیز براساس جدول برنامه درسی طبق روال قبل در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور کشور(
lms.pnu.ac.ir) ارائه می گردد.
لازم به ذکر است :دانشجویان دغدغه کلاس های عملی و آزمایشگاهی را نداشته باشند،چرا که  کلاسهای آزمایشگاهی، کارگاهی وتربیت بدنی دانشجویان نیز پس از زمان بازگشایی دانشگاه ها طبق اعلام ستاد ملی کرونا، به صورت حضوری برگزار خواهد شد


راهنمای ورود به کلاس های  الکترونیک (کلیک کنید)

 

لینک ورود به کلاس های الکترونیک(کلیک کنید)

برنامه روزانه کلاسها (کلیک کنید)


برنامه کلاس الکترونیک  رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر تا پایان ترم تحصیلی (روی نام هر گروه کلیک کنید)

برنامه سایر گروه ها به زودی اعلام می شود.

 

گروه اقتصادمدیریت و حسابداری و گردشگری 

به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
گروه علوم پایه(شیمی،فیزیک، زیست ریاضی،آمار) به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
گروه ادبیات فارسی به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
گروه تاریخ جغرافیا علوم سیاسی و جامعه شناسی  به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
گروه فنی و مهندسی به روز رسانی شده در تاریخ 99/2/5
گروه روانشناسی و علوم تربیتی به روز رسانی شده در تاریخ 99/2/5
گروه الهیات وحقوق به روز رسانی شده در تاریخ 99/2/5
دروس عمومی معارف به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
گروه زبان وادبیات خارجه به روز رسانی شده در تاریخ 99/2/5
گروه کشاورزی به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
علوم ورزشی به روز رسانی شده در تاریخ 99/1/26
معماری و شهرسازی وارتباط تصویری به روز رسانی شده در تاریخ 99/2/5


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر