پنجشنبه 7 شهریور 1392

دکتر محمد چم کوری

 

  سوابق  تحصیلی:
 

دکتر محمد چم کوری دکتری حقوق و فقه از دانشگاه سن ژوزف بیروت

سوابق علمی :

مترجم کتاب قانون مجازات امارات ومدونه ژوستینین در قانون روم و تألیف روش تحقیق در حقوق و کتاب منطق حقوق و تألیف کتاب وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در قانون ایران  به زبان عربی
تسلط کامل به زبان عربی  و همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی و فرانسه

  

سوابق پژوهشی :
   ارایه چندین مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و isa در مجلات انگلیسی زبان
و راهنمایی بیش از یک صد پایان نامه در حوزه فقه و حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی

سوابق  شغلی :

  به مدت 7سال رییس سازمان بسیج اساتید استان بوشهر و مدیر گروه حقوق خصوصی و مدیر گروه مبانی فقه و حقوق اسلامی  

سوابق  فعالیت های اجتماعی - فرهنگی :
 
شرح وظایف
 

 
امتیاز دهی