كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

شماره تلفن

آدرس

نام مرکز یا واحد

07733558882
07733561500

بوشهر خ غدیر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر صندوق  پستی1698

دانشگاه پیام نور مرکزبوشهر

07733257391

دیلم کیلومتر پنج جاده دیلم هندیجان

دانشگاه پیام نور واحد دیلم

07734255265
07734255069

برازجان شهرک شهید اسدی با لاتر از بیمارستان مهر دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

07737223494

کنگان خ دانشگاه دانشگاه پیام نور واحد کنگان

دانشگاه پیام نور واحد کنگان

07737633137

شهرستان جم بلوار ولیعصر جنب آموزش وپرورش صندوق پستی

دانشگاه پیام نور واحد جم

07733144901

گناوه بلوار امام علی کد دانشگاه     پیام نور گناوه

دانشگاه پیام نور واحد گناوه

07723265421

عسلویه منطقه ویژه اقتصادی میدان گاز بلوار سیراف خ فرهنگ دانشگاه پیام نور عسلویه  کد پستی75391144

دانشگاه پیام نورمرکز بین المللی عسلویه

07734854005

شبانکاره بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره صندوق پستی75645131

دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره

0773325225047

شهرستان تنگستان بلوار پاسداران  دانشگاه پیام نور واحد اهرم

دانشگاه پیام نور واحد اهرم

07735329696

شهرستان خورموج میدان دانشجو بلوار کشاورز  دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور واحد خورموج

07735427722

شهرستان دیر بلوار معلم شهرک امام حسین دانشگاه پیام نور واحد دیر

دانشگاه پیام نور واحد دیر

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر