آموزش
1398/10/30 دوشنبهمهلت ثبت نمرات میان ترم تا ۳۰ دی ماه تمدید شد
تاریخ جدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال جدید

.

به دليل تاخير در برگزاري برخي امتحانات زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نيمسال دوم   99-98 از تاريخ 05/ 11/ 98 الي 11/ 11 /98 در سامانه گلستان می باشد
ضمنا مهلت ثبت نمرات میان ترم تا ۳۰ دی ماه تمدید شد.

 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر