وام شهریه دانشجویی
1400/11/11 دوشنبه قابل توجه دانشجویان محترم:
بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، با توجه به‌ شروع طرح بخشیدگی عید تا عید صندوق رفاه، دانشجویان از ۱۲ بهمن ماه می توانند از طریق سایت
https://bp.swf.ir
قسمت طرح بخشودگی جرائم، نسبت به پرداخت کل بدهی خود اقدام کنند و شامل طرح بخشودگی جرائم وام دانشجویی گردند.
لازم به ذکر است پرداخت فقط از طریق سایت صندوق رفاه و فقط پرداخت کل جرایم شامل طرح می گردد.
پس از آن دانشجو می تواند درخواست تسویه حساب بدهد.

1400/7/6 سه‌شنبه راهنمای درخواست وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی
1398/7/1 دوشنبه نحوه دریافت انواع وام شهریه
1