کلاسهای الکترونیک
1401/7/9 شنبه
کلاسهای آنلاین دانشگاه پیام نور استان بوشهر در سامانه ال ام اس(lms.bpnu.ir)
کلاسهای دانشگاه پیام نور در نیمسال اول 1402 – 1401 بصورت حضوری و آنلاین انجام میگردد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهراحمد کریمی دشتکی گفت کلاسهای دروس ترمی نیمسال اول 1402- 1401 دانشگاه پیام نور استان بوشهر بصورت ترکیبی (حضوری در مرکز و آنلاین در سامانه ال ام اس lms.bpnu.ir ) برگزار می‌گردد.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر افزود؛ دانشجویان باید برای دریافت و اطلاع از برنامه کلاسی خود به سایت نورچین به آدرس noorchin.ir مراجعه کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر