کلاسهای الکترونیک
1399/10/1 دوشنبهشماره تماس پشتیبانی امتحانات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان بوشهر
شماره تماس پشتیبانی امتحانات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان بوشهر

.

شماره تماس پشتیبانی امتحانات پایان ترم مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان بوشهر
مرکز/واحد نام نام خانوادگی تلفن ثابت
مركز برازجان سيد محسن حسيني 7734255066
مركز برازجان محمد ابوعلي 7734255066
مركز برازجان سيده سعيده مهاجري 7734255066
مركز بوشهر رابعه مرشدي 7733543201-04            داخلی  613
7733553913
مركز بوشهر محبوبه دهقاني 7733543201-04            داخلی  613
7733553913
مرکز بوشهر زهرا  صالحی سده 7733543201-04             داخلی 614    
مرکز بوشهر سید محمد حسن  بصری 7733543201-04             داخلی 612    
مرکز بوشهر سعید  زارعی 9908136742
7733543201-04            داخلی  616
مرکز بوشهر محمد مهدی  انصاری 7733543201-04            داخلی 621 
مرکز بوشهر توران  عربی 7733543201-04            داخلی 609
مركز بين الملل عسلويه عبدالعزيز حمودي 9173756998
مركز كنگان حامد صفايي 7737233522
مركز كنگان سيمين منصوري 7737233520
مركز كنگان زهرا مباهات 7737233528
مركز گناوه مريم اكبري 7733144900
مركز گناوه روح اله افراسيابي 7733144897
مركز گناوه حسين احمدي 7733144901
واحد اهرم سيد حسن ميري 7735226280
واحد اهرم حيدر كرمي 7735226280
واحد جم عيسي نيكخواه 7734623542
واحد جم سعيده بهرامي 7734623542
واحد خورموج فاطمه محدثي زاده 7735329697
واحد خورموج اعظم درياپرور 7735329697
واحد خورموج سيد عبدالعلي افراسيابي 7735329697
واحد دير اسحاق رفعت نيا 7735427733
واحد دير فاطمه انتظامي 7735427722
واحد دير سيده فائزه مومني 7735428208
واحد دیلم عبداله حیدری 7733244062
واحد دیلم مصطفی ذبیحی 7733244062
واحد شبانكاره يوسف سهيلي 7734852993
واحد شبانكاره سعيد دشمن زياري 7734852993
پاسخگویی در واتساب:09908136742   r.bupnu   Bushehr.pnu.ac.ir                        

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر