فرهنگی
1402/2/27 چهارشنبهدر ششمین جشنواره فرهنگی و هنری رویش دانشگاه پیام نور کشور
کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نو راستان بوشهر رتبه های برتر را کسب کردند.
درششمین جشنواره رویش دانشگاه پیام نورکانون های فرهنگی و دانشجویی استان بوشهر موفق به کسب 5رتبه اول و یک رتبه دوم شدند.

.
به گزارش امور فرهنگی دانشگاه پیام نور استان بوشهر درششمین جشنواره رویش دانشگاه پیام نور  که به میزبانی استان تهران برگزار شد، استان بوشهر با 96 اثر دراین جشنواره شرکت نمود.
در بخش کانون برتر کانون کتاب و کتابخوانی رتبه برتر این بخش را کسب کرد.دربخش تئاتر منولوگ کانون تئاتر این دانشگاه موفق به کسب عناوین اول و دوم این بخش شد.کانون گویندگی و اجرا نیز توانست در بخش خبر ،رسانه و فضای مجازی رتبه اول و دربخش کانون های هنری و ادبی رتبه دوم را کسب نماید.همچنین محمد منصوری فرد در بخش تک نوازی سازه ای جهانی موفق به کسب رتبه برتر شد.

لحظه اعلام رتبه برتر کانون کتاب و کتابخوانی و گویندگی و اجرا


لحظه اعلام کسب رتبه برتر کانون تئاتر در ششمین جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر