كوچك يا بزرگ كردن بخش :.افتخارات دانشگاه
دانشجویان بوشهری عناوین برتر را کسب کردند
دانشجوی دانشگاه پیام نور بوشهر رتبه سوم مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور را کسب کرد.
معرفی هیات علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر به عنوان دانشمند برتر جهانی
کسب رتبه دوم کانون فیلم و عکس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در جشنواره ملی رویش
دانشگاه پیام نور بوشهر عناوین برتر مسابقات هوافضای دانشجویان کشور را کسب کرد.
بيشتر