كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
یکشنبه 4 خرداد 1393

ادرس

نام مرکز

bj.bu.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

دانشگاه پیام نورواحد شبانکاره 

 kh.bu.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورواحد خورموج

da.bu.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور واحد دیر

http://kn.bu.pnu.ac.ir/

دانشگاه پیام نور واحد کنگان 

ge.bu.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور واحد گناوه

http://de.bu.pnu.ac.ir/Portal/Home/ دانشگاه پیام نور دیلم
http://asl.pnu.ac.ir/portal/home دانشگاه پیام نور مرکز عسلویه
http://ah.bu.pnu.ac.ir/Portal/Home/ دانشگاه پیام نور اهرم

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر