سه‌شنبه 29 بهمن 1392
کارکنان امور فرهنگی

مصیب اشکی

مدیر فرهنگی، دانشجویی

33543201-4
داخلی:686، 688

نظارت بر وضعیت رفاهی و اموزشی فرهنگی و رفاهی و سلامت داشجویان شاهد و ایثارگردر مراکز تابعه و ارایه گزارشات مربوط به اداره کل شاهد و ایثارگردر سازمان مرکزی

 

برنامه ریزی نظارت و اتخاذ تصمیم در رابطه با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از قبیل برگزاری همایش ها،جشنواره ها المپیادها و...درشورای فرهنگی دانشگاه استان و انعکاس گزارشات لازم به سازمان مرکزی

 

ایجاد تمهیدات لازم برای تجمیع دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه جهت انجام فعالیت های فوق برنامه

 

انجام هماهنگی لازم جهت تشکیل انجمن های علمی و کانون های فرهنگی در مراکز و واحدها

 

هماهنگی و نظارت براجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه مراکز و واحدهای تابعه مطابق با برنامه ها و بخش نامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

 

نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم برای برگزاری سمینارها جشنواره ها و مسابقات فرهنگی در مراکز و واحدهای تابعه با هماهنگی واحدهای ذیربط در سازمان مرکزی

 

سیده مریم حسینی

کارشناس اموردانشجویی استان

33543201-4
داخلی:640

نظارت بر توزیع و شیوه مصرف سهمیه های ارزاق دانشجویی در مراکز و واحدهای تابعه

 

نظارت برنحوه ارایه تسهیلات و وام دانشجویی در مراکز وواحدها

نظارت برنحوه ارایه خدمات مشاوره ای از سوی مراکز و واحدها به دانشجویان

 

 

سید عادل میری

کارشناس تربیت بدنی

33543201-4
داخلی:686

تهیه بانک اطلاعاتی از دانشجویان ورزشکار درسطح مراکز

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری مسابقات ورزشی و جشنواره های ورزش همگانی در طی سال در مراکز و واحدهای تابعه

 

نظارت برفعالیت های ورزشی مراکز و واحدها

 

مرجان مزینی امور دانشجویی مرکز 33543201-4
داخلی 649

نظارت بر توزیع و شیوه مصرف سهمیه های ارزاق دانشجویی در مراکز و واحدهای تابعه

 

نظارت برنحوه ارایه تسهیلات و وام دانشجویی در مراکز وواحدها

نظارت برنحوه ارایه خدمات مشاوره ای از سوی مراکز و واحدها به دانشجویان

سعید زارعی کارشناس فرهنگی 33543201-4 داخلی 686

 

 

 
امتیاز دهی