سه‌شنبه 29 بهمن 1392
کارکنان روابط عمومی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

33558882

مسئول روابط عمومی

محمود ایاز

تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی

 

انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت کارکنان

 

اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه

 

به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز درسایت دانشگاه

جمع اوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی پژوهشی ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک مجله و نشریه دانشگاهی و خبرنامه های دوره

 

عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها مصاحبه ها ...و نهداری سوابق آنها

 

بررسی مطالب جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخ لازم

 

تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی دانشگاه اعم از درون سازمانی، برون سازمانی و رسانه ها

 

انعکاس و جمع بندی نظرات و پیشنهادات انتقادات و شکایات کارکنان و دانشجویان به ریاست دانشگاه

 

انعکاس و تشریح دیدگاه ها،سیاست ها برنامه ها و عالیت های دانشگاه به جامعه

 

برنامه ریزی و تنظیم مصاحبه های مطبوعاتی،رادیوییو تلویزیونی رئیس دانشگاه

 

 


 

 
امتیاز دهی