آموزش
1402/3/1 دوشنبهامتحانات 01/03/1402
بازدید از روند برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، در اولین ساعت از اولین روز از آزمون‌های پایان نیمسال ۴۰۱۲، آقای دکتر چم‌کوری ریاست محترم استان و آقای دکتر یدی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان از بخش‌های مختلف آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم دانشگاه از جمله سالن‌های امتحانات کتبی و الکترونیکی، امانت‌داری، مخزن و سالن مطالعه دانشجویان بازدید بعمل آوردند.

.

دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در این ساعت میزبان ۴۱۰ دانشجوی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که 317 نفر آزمون کاغذی و 93 نفر آزمون الکترونیکی بوده است.
دکتر چم‌کوری گفت: با توجه به اینکه آزمون‌های دانشگاه پیام نور به صورت همزمان در سراسر دانشگاه‌های پیام نور کشور برگزار می‌گردد دارای اهمیت و حساسیت خاصی می‌باشد.
وی همچنین با اشاره به آخرین مهلت ثبت نمرات میان‌ترم نیم‌سال دوم که تا پایان روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه می‌باشد، از اساتید محترم دانشگاه خواست جهت جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان نسبت به ثبت نمرات میانترم در موعد مقرر اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر