کلاسهای الکترونیک
1399/1/18 دوشنبه
شماره پیامک و واتساب جهت پاسخگویی به مشکلات کلاس های الکترونیک

.

همکاران دانشگاه پیام نور استان بوشهرجهت رفاه حال دانشجویان و درراستای پیشگیری از شیوع ویروس

کرونا در ساعت اداری پاسخگوی مشکلات دانشجویان در خصوص برگزاری کلاس های الکترونیک

هستند.
 
 (تصویر زیر)

     

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر