فرهنگی
1402/2/12 سه‌شنبه
گردهمایی دانشجویان و اساتید رشته زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور بوشهر برگزار شد

.


دراین گردهمایی اساتید رشته زبان انگلیسی و مسئولین اموزشی دانشگاه به بیان شرایط و ضوابط مختلف علمی و آموزشی و برنامه ریزی های  رشته زیان انگلیسی  پرداختند.همچنین اساتید و مدیر فرهنگی دانشگاه  در خصوص مزایای انجمن های علمی و عضویت دانشجویان دراین انجمن توضیحاتی ارایه دادند. درپایان جلسه پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان انجام شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر