فرهنگی
1401/12/22 دوشنبه
دراین جلسه پس از گفتگو و بحث و نظر مهرسا صادقی به عنوان دبیر انجمن معرفی شد.

.
دراین جلسه پس از گفتگو و بحث و نظر مهرسا صادقی به عنوان دبیر انجمن معرفی شد.
فاطمه صفا مسئول کمیته آموزش،امیررضا ریشهری و مریم روشن ضمیر به عنوان مسئول کمیته ترویجی و مسابقات،نرگس خدری و زهرا کرایی کمیته مستند سازی و ندا عساکره به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی معرفی شدند.
آقای دکتر هوشیار ،استاد مشاور انجمن،به تشریح برنامه های پیش روی انجمن پرداخت وگفت: انجام نظر سنجی از نیازهای دانشجویان،بررسی وضعیت علمی وورزشی دانشجویان،برگزاری دوره های تخصصی و عملی،و کارگاه ها و کلاس های تقویتی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای ترم آینده انجمن علمی علومورزشی دانشگاه خواهد بود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر