نرم افزار سفیر

سامانه سفیر پیام نور راه اندازی شددانشجویان گرامی می توانند توسط این سامانه از وضعیت تحصیلی خود مطلع شوند.

نحوه استفاده از این سامانه:


روش اول


دانشجویان می توانند با ارسال کدهایی که در ذیل آمده است به شماره 3000497109 پیامکی دریافت نمایند که شامل جواب درخواست مورد نظر می باشد دقت نمایید که بجای علامت ? شماره دانشجویی درج شود.

 

ردیف

شرح

کد

1

دریافت نمره آخرین نیمسال دانشجو

1#?

2

دریافت نمره کامل یک نیمسال بر اساس نیمسال مورد نیاز دانشجو

1#?#!

3

دریافت نمره یک درس بر اساس نیمسال مورد نظر دانشجو

1#?#!#&

4

دریافت آخرین وضعیت مالی دانشجو (مبلغ بدهکاری و بستانکاری دانشجو)

2#?

5

دریافت صورت وضعیت کامل یک نیمسال بر اساس نیمسال مورد نیاز دانشجو

2#?#!

6

دریافت مبلغ پرداختی بر اساس نیمسال مورد نظر دانشجو

21#?#!

7

دریافت برنامه امتحانات آخرین نیمسال دانشجو

3#?

8

دریافت برنامه امتحانی یک درس دانشجو در نیمسال مورد نظر وی

3#?#!#&

9

دریافت آخرین اطلاعات مربوط به امتحانات

3#

10

دروس حذف و اضافه شده در یک نیمسال بر اساس نیمسال انتخابی دانشجو

4#?#!

11

دروس حذف شده در یک نیمسال بر اساس نیمسال انتخابی دانشجو

41#?#!

12

دروس اضافه شده در یک نیمسال بر اساس نیمسال انتخابی دانشجو

42#?#!

13

دروس حذف اضطراری شده در یک نیمسال بر اساس نیمسال انتخابی دانشجو

43#?#!

14

دریافت اطلاعیه های عمومی

5#

15

دریافت اطلاعیه ها و اخبار مربوط به رشته دانشجو

51#

 

 

روش دوم

نرم افزار سفیر پیام نور را از مسیری که در زیر آمده است دانلود کرده و آن را بر روی گوشی خود نصب نمایید و سپس آن را اجرا کنید نرم افزار از شما کد مخصوص به خود را درخواست می نمایید که این کد همان شماره دانشجویی شما می باشد در نرم افزار لیست درخواستها وجود دارد از طریق نرم افزار درخواست مورد نظر را انتخاب و ارسال نمایید .

برای دریافت نرم افزار سفیر پیام نوراینجا کلیک نمایید

 

دانشجویان گرامی دقت نمایند که شماره همراهی که از طریق آن به سامانه سفیر پیام نور پیامک ارسال می نمایند باید در سیستم گلستان در بخش ثبت اطلاعات دانشجویی ثیت شده باشد

 

1