اخبار
1402/2/15 جمعهآزمونهای دروس دارای کمتر از 10 نفر دانشجو
قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم
آزمون دروس فایل پیوست(دروسی که تعداد دانشجوی آن در کل کشور کمتر از 10 نفر می‌باشد) در نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همانند دروس بدون منبع به عهده اساتید مربوطه باشد.

.

آزمون دروس فوق باید الزاماً توسط اساتید مربوطه در سامانه lms.bpnu.ir  برگزار گردد.
منبع دروس فوق، مطابق سرفصل سامانه جامع گلستان بوده و اساتید مجاز به تغییر منبع وتبدیل آزمون به انجام کار عملی یا تحقیق نمی‌باشند.
تاریخ آزمون دروس فوق در سامانه گلستان حذف شده است و نوع آزمون در گزارش 428 دروس فوق استاد محور لحاظ خواهد شد.
تاریخ برگزاری آزمون این دروس به عهده اساتید مربوطه و تا تاریخ 30/03/1402 می باشد
برای دریافت لیست دروس دارای دانشجوی کمتر از 10 نفر کلیک کنید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر