.
قابل توجه دانشجویان تغییرات مهم تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور با توجه به به تصمیمات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تغییراتی در تاریخ تغییر محل آزمون و دریافت کارت آزمون بوجود آمده است

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد:97/8/29 الی 97/9/8

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی: 97/8/29 الی 97/9/8

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو: 97/9/20 الی 97/10/25

کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر درپیام رسان سروش: pnu_bushehr@

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر