.
1
طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان ورودی 97 دردانشگاه پیام نورگناوه اجرا گردید. با برگزاری آیین مراسم دانشجویان ورودی جدید طرح پایش سلامت روز 22 مهر ۹7 برای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورگناوه  در این طرح دانشجویان ورودی جدید از نظر سلامت جسمی، پایش سلامت روانشناختی و ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرندطرح "پایش سلامت جسم" برای دانشجویان ورودی جدید همزمان با سایر دانشگاهها باهمکاری شبکه بهداشت ودرمان درمحل دانشگاه صورت گرفت

در این طرح، ابتدا دانشجو اطلاعاتی شامل مشخصات عمومی، عادات فردی، عادات غذایی، سابقه پزشکی خود و خانواده‌اش را در کارنامه سلامت ثبت می‌کند، سپس معاینات جسمانی شامل؛ معاینه دهان و دندان، بینایی سنجی، سنجش فشارخون، اندازه گیری قد و وزن و محاسبه توده بدنی انجام می‌شود.

کلیه اطلاعات دانشجویان درسامانه سیب وزارت بهداشت ثبت گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر