.
2
معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور: تمام مسایل دانشجو باید درمراکز دانشگاه پیام نور حل وفصل شود. معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور: در طرح منطقه ای شدن دانشگاه پیام نور مراکز دانشگاهی حداکثر اختیارات را خواهند داشت تمام مسایل دانشجو باید درمراکز دانشگاه پیام نور حل وفصل شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور  درجلسه هم اندیشی با روسای مراکز و واحدهای و اعضای هیات علمی دانشگاهپیام نور استان بوشهر گفت: برای ساماندهی مراکز تدوین شرح وظایف از مراکز شروع شده است و بعد ستاد های استانی و منطقه ای و کشور مورد نظر است.

 دکتر امین ناجی در خصوص اختیارات مراکز  در طرح منطقه ای شدن دانشگاه پیام نور گفت:  در طرح منطقه ای شدن دانشگاه پیام نور مراکز دانشگاهی حداکثر اختیارات را خواهند داشت زیرا هدف ما این است که تمام مسایل و مشکلات دانشجو در مرکز حل و فصل شود واین بدین معنی است که مراکز حداگثر اختیارات راخواهند داشت.

برای تقویت جایگاه مراکز در طرح منطقه ای شدن بودجه هرمرکز را به خودش داده می شود و به مناطق داده نخواهدشد.

 دکتر محمد امین ناجی درخصوص جایگاه سازمان مرکزی درطرح منطقه ای شدن گفت: سازمان وظیفه اش سیاستگزاری امورکلان و نظارت کلان و اجرای امور حاکمیتی است.

وی درخصوص وظایف دبیرخانه منطقه نیز گفت: وظایف منطقه نیز برنامه ریزی منطقه ای،نظارت منطقه ای و بازنگری درفرایندها می باشد.

وی درپاسخ به این سوال که جایگاه رییس استان چه می شود گفت: رییس مرکز استان حکم جانشین رییس منطقه را خواهد داشت تا رییس استان بتواندبا استاندار وشورای اداری استان و شوراهای برنامه ریزی استان در ارتباط باشد و جایگاه دانشگاه پیام نور درسطح استانها حفظ شود..

 دکتر امین ناجی تاکید کرد: برای منطقه ای شدن قدم به قدم پیش می رویم و سعی درحل مشکلات داریم به نحوی حداقل چالش ایجاد شود و این تغییر و تحول با کمترین آسیب همراه باشد.

 وی درپایان خاطر نشان کرد: سازمان مرکزی آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات درراستای منطقه ای شدن از طرف همکاران است.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر