.
1
نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی رشته های متناسب با نیاز استان در دانشگاه پیام نور شبانکاره راه اندازی شود. نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی: ضروری است که کمیته تحقیق و پژوهش درخصوص توسعه کمی و کیفی دانشگاه شکل بگیرد و راهکار برون رفت از مشکلات با توجه به نیازهای استان بررسی شود و رشته هایی که دربلند مدت مورد نیاز استان هست جذب شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر در آغاز سال تحصیلی جدید جلسه ای  با حضور نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهر شبانکاره و مدیران دانشگاه پیام نور شبانکاره و استان بوشهر جهت توسعه دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره  برگزار شد.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی دراین جلسه گفت: دانشگاه در هرمنطقه ای می تواند باعث توسعه نیروی انسانی و ارتقا سطح فرهنگ جامعه و افزایش بهره وری شود .

محمد باقر سعادت افزود:امروز مشکل کمبود دانشجو یکی از مشکلات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شده است که این موضوع مربوط به سیاستگزاری های اشتباه وزارت علوم درسال های گذشته است.

وی همچنین در خصوص دانشگاه پیام نور شبانکاره گفت : ضروری است که کمیته تحقیق و پژوهش درخصوص توسعه کمی و کیفی دانشگاه شکل بگیرد و راهکار برون رفت از مشکلات  با توجه به نیازهای استان بررسی شود و رشته هایی که  دربلند مدت مورد نیاز استان هست جذب شود..

سعادت افزود:این دانشگاه با توجه به امکان و موقعیتی که دارد می تواند دربخشهای مختلف جامعه بخصوص بخش کشاورزی منطقه تاثیر گزارباشد و به همین دلیل می توان با ایجاد گروه های پژوهشی بخصوص در زمینه کشاورزی و بویژه  نخل و خرما  و صیفی گام های مناسبی درجهت توسعه کشاورزی بخش شبانکاره برداشت.

رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیز گفت: در سال های اخیر آموزش عالی تغییر استراتژی داده است و به سمت دانشگاه های کارآفرین حرکت کرده است؛ البته تا نقطه مطلوب راه زیادی درپیش است ولی ما باید آرمانگرا باشیم.

دکتر محمدرضا بحرانی افزود: جهت رونق بیشتر دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره می تواند درمرحله اول با ایجاد سه تیم پژوهشی در حوزه کشاورزی و بخصوص نخل خرما و همچنین درزمینه حقوق و معارف اسلامی با توجه به حضور اعضای هیات علمی این رشته ها دراین دانشگاه اولین قدم هارا برداشت.

وی با تکیه براین موضوع که دانشگاه می تواند در بهبود معیشت مردم منطقه تاثیر گزار باشد افزد: ماباید با این تفکر برنامه ریزی و عمل کنیم و درصدد بهبود شرایط  باشیم.

رییس دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره نیز دراین جلسه گفت: تنها راه برون رفت از این شرایط و احیای این واحد دانشگاهی ، جذب رشته های جدید و به روز و پرطرفدار شامل روانشناسی ، علوم تربیتی ،
زیست شناسی سلولی و مولکولی ، علوم ورزشی ، مشاوره و مهندسی نفت می باشد که این واحد چه به لحاظ نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص و چه به لحاظ امکانات و زیرساختهای مورد نیاز ، پتانسیل و شرایط پذیرش دانشجو در رشته های فوق الذکر را داراست.

دراین جلسه همچنین سایر مسئولین این شهرستان به بیان نظرات و پیشنادات خود دراین خصوص پرداختند و درپایان مقررشد که جهت تقویت دانشگاه پیام نور شبانکاره کارگروهی علمی جهت بررسی معظلات و مشکلات و راه های برون رفت ازین مووضوع دایر شود،همچنین هیات امنا دوباره احیا شود و پیگیری های لازم جهت ایجاد رشته های جدید درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ایجاد تیم های پژوهشی صورت گیرد.

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر