.
ذ
برنامه زمان بندی جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود با حضور اساتید (مدیر گروه) برنامه توجیهی دانشجویان ورودی سال 1397 به منظور تبیین مسایل علمی،آموزشی،فرهنگی و... با حضور مدیران گروه رشته های مختلف طبق زمانبندی زیر در مرکز بوشهر برگزار می شود 

برنامه زمان بندی جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود با حضور اساتید (مدیر گروه) دردانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

حضور دانشجویان جدید الورود الزامی می باشد 

مکان برگزاری

 

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی

نام استاد ( مدیر گروه )

گروه و رشته تحصیلی

ردیف

 

 

سالن کنفرانس

 

 

9-8

16/07/1397

خانم دکتر باباسالاری

رشته زبان وادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی

1

 

 

سالن کنفرانس

 

10-9

16/07/ 97

خانم دکتر زارع

رشته زیست شناسی ( کلیه گرایش ها)

 

2

 

 

سالن کنفرانس

11-100

16/07/97

آقای دکتر زارع

رشته شیمی محض و شیمی کاربردی

3

 

سالن اجتماعات

14-13

16/07/97

خانم مهندس مقدسی

رشته مهندسی عمران مهندسی نقشه برداری مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی پروژه ومهندسی شهرسازی مهندسی معماری شماره تماس استاد 09171733648

4

 

سالن کنفرانس

15-14

16/7/97

آقای بارگاهی

رشته مهندسی شیمی مهندسی نفت مهندسی موادو متالوژی

5

 

سالن اجتماعات

9-8

 

17/07/97

 

آقای دکتر چمکوری

رشته حقوق و الهیات

6

 

سالن کنفرانس

10-11

17/07/97

خانم دکتر ابراهیمی

رشته مهندسی کشاورزی ( کلیه گرایش ها) ومهندسی صنایع غذایی تحصیلی

7

 

سالن اجتماعات

12-11

17/07/97

آقای گرگی زاده

رشته حسابداری مدیریت ( کلیه گرایش ها )- اقتصاد

 

8

سالن کنفرانس

10-9

21/7/97

آقای مهندس نامدارزادگان

رشته مهندسی صنایع

9

سالن کنفرانس

12-11

21/7/97

آقای دکتر محرابی

رشته مهندسی مکانیک مهندسی برق

10

سالن اجتماعات

14-13

21/7/97

آقای دکتر پولادی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی

11

سالن کنفرانس

15-14

21/7/97

آقای مهندس صحافی زاده

رشته مهندسی کامپیوتر

12

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر