.
گ
به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر اولین دوره مسابقات منطقه ای مکعب بتن سبک برگزار شد تیم های برتر اولین دوره مسابقات منطقه ای مکعب بتن سبک به میزبانی دانشگاه پیامنور بوشهر مشخص شدند.

 

به گزارش روابط عمومی انشگاه پیامنور استان بوشهر نرگس مقدسی دبیر اوین دوره مسابقات مکعب بتن سبک این دانشاه گفت:  این مسابقات به همت انجمن علمی و پژوهشی عمران دانشگاه پیام نور استان بوشهر و به میزبانی این دانشگاه و با حمایت شرکت پیشتاز بتن به مدیریت مهندس بوربور در سطح منطقه برگزار شد.

 مقدسی در خصوص نحوه برگزار یان مسابقات گفت: در این مسابقات هدف تهیه بتن هدفمند با مشخصات وزن 270 گرم و مقاومت 50 Mpa معادل 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود و  امتیاز بیشتر به تیمی تعلق می گرفت که حداقل اختلاف با مقادیر فوق را داشته باشد،  که در نهایت تیم های زیر توانستند با امتیاز گفته شده رتبه های اول تا چهارم را کسب نمایند: تیم PGUC2 به سرپرستی اقای علی عبدالهی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر نمونه اول به وزن 272.6 گرم و مقاومت Mpa 54.73 و نمونه دوم به وزن 274.4 گرم و مقاومت Mpa 52.94 نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد. تیم کلینکر به سرپرستی خانم فریبا رجبی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر نمونه اول به وزن 269.3 گرم و مقاومت Mpa 60.99 و نمونه دوم به وزن 268.2 گرم و مقاومت Mpa 61.43

نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد. تیم PGUC1 به سرپرستی اقای محمد حسین دوانی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر نمونه اول به وزن 270.1 گرم مقاومت Mpa 36.3 و نمونه دوم به وزن 265.7 گرم و مقاومت Mpa 34.99 نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد. تیم MPM به سرپرستی خانم سودابه حسین ابادی از دانشگاه پیام نور بوشهر نمونه اول به وزن 230.4 گرم و مقاومت Mpa 11.83 و نمونه دوم به وزن 227 گرم و مقاومت Mpa 20.73 نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد.

 

وی افزود: جایزه نقدی این مسابقات به مبلغ 10,000,000 میلیون ریال همراه با لوح تقدیر و تندیس مسابقات از طرف شرکت پیشتاز بتن، اولین و تنها حامی مالی این مسابقات طی مراسمی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر به تیم برتر اعطا شد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر