.
1
معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور موضوع کارآفرینی موضوع مشترک معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشگاه خواهد بود. معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور برای تقویت جایگاه کارآفرینی دانشگاه باید از نیروی فرهنگی و دانشجویان فعال دراین حوزه کمک بگیرد و امیدواریم بتوانیم از بخش پژوهشی برای این موضوع بودجه بگیریم.

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور درجلسه هم اندیشی با دبیران انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت:  استان بوشهر یکی از استان های پرتلاش و پرنشاط فرهنگی سیاسی و اجتماعی است و درهمین راستا با تقاضای تاسیس دو انجمن اسلامی در مرکز بوشهر و برازجان موافق ومجوز آنها صادرشد.

 دکتر محمد  امین ناجی با اشاره به مشکلات  در راه اجرای برنامه های فرهنگی  گفت:دانشگاه وظیفه حمایت از  تمام مشکلات  را دارد  ولی خود دانشجویان باید برای حل مشکلات فعال باشندو همانطور که دانشجویان نشان داده اند هر انجمن  علمی که خواسته ای داشته و برای آن تلاش کرده ، توانسته است آن را به سرانجام رساند. البته نباید از این موضوع غافل شویم که  کشور درگیر جنگ شدید اقتصادی است بنابراین همه با هم باید برای کنترل منابع و بهینه سازی مشارکت کنیم.

 وی با اشاره به بودجه بندی دقیق دانشگاه برای فعالیت های فرهنگی درسال جاری گفت: بودجه بندی فرهنگی به دقت انجام و سهم هربرنامه دقیق مشخص شده است.

 معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نوردرخصوص اختصاص بودجه فرهنگی  گفت: درحال جدا کردن بودجه فرهنگی از بودجه کلی هر استان هستیم که حتی تاریخ پرداخت ماهانه آن با تاریخ بودجه کلی هراستان فرق کند که امیدواریم بتوانیم با  جامعه عمل بپوشاندن به این موضوع بودجه فرهنگی درمسیر اصلی خودش هزینه شود.

 وی با اشاره به دو مشکل اصلی کشور درخصوص کارآفرینی و محیط زیست گفت: دستور تشکیل دوانجمن کارآفرینی و محیط زیست به مراکز دده شده است .

از این به بعد کارآفرینی موضوع مشترک فرهنگی و پژوهشی خواهد بود. معاونت پژوهشی به این نتیجه رسیده است که برای تقویت جایگاه کارآفرینی دانشگاه باید از نیروی فرهنگی و دانشجویان فعال دراین حوزه کمک بگیرد و امیدوریم بتوانیم از بخش پژوهشی برای این موضوع بودجه بگیریم.

 معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور درخصوص حمایت از نشریات دانشجویی گفت: در شورای فرهنگی دانشگاه مصوب شده است که برای هرنشریه دانشجویی بین پنج تا شش صفحه  درسه نوبت و حداکثر پنجاه نسخه تکثیر شود و مشکلات دانشجوها دراین زمینه حل خواهد شد.

 وی دخصوص کیفیت فعالیت های فرهنگی دانشگاهی گفت: بین فعالیتهای فرهنگی دانشگاه با سایر نهاده ها  باید تفاوت وجود داشته باشد. من به عنوان یک دانشگاهی وظیفه دارم که عالمانه با موضوعات فرهنگی  برخورد کنم و تجهیزات علمی را دراین موضوع به خدمت بگیرم.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر