.
ه
به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر کارگاه ضرورت ایجاد بوم کسب و کار دریک استارت آپ برگزارشد. کارگاه آموزشی ضرورت ایجاد بوم کسب و کار دریک استارت آپ به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر و با حضور دانشجویان و کارآفرینان برگزارشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر معاون این دانشگاه گفت: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان و علاقمندان به حوزه استارت آپ ها برگزارشد .

 

مهدی نامدارزادگان افزود:دراین کارگاه یک روزه به مقولاتی بوم کسب و کار،مرکز رشد،آزادکارها،بنگاه های اقتصادی با رشد سریع،شتابدهنده ها و... پرداخته شد.

 

وی ادامه داد:دانشگاه پیام نور استان بوشهر میزبان استارت آپ نخل و خرما است که این کارگاه برای آشنایی دانشجویان و جلب مشارکت حداکثری آنها دراین زمینه برگزارشده است.

 

 مدرس کارگاه ضرورت ایجاد بوم  کسب و کار دریک  استارت آپ حمیدرضا گودرزی یکی از کارافرینان کشور بود.

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر