.
1
به میزبانی استان بوشهر پیش رویداد اولین استارت آپ نخل و خرمای دانشگاه پیام نور برگزارشد. به میزبانی استان بوشهر پیش رویداد اولین استارت آپ نخل و خرمای دانشگاه پیام نور با عنوان پروند برگزارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر  معاون این دانشگاه گفت: این پیش روداد با حضور صاحب نظران بخش نخل و خرما و دانشجویان و علاقمند به خرما و نخل و مباحث استارتاپی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزارشد.

مهندس مهدی نامدارزادگان افزود: دراین برنامه صاحب نظران به بیان پیشنهادت و نظرات و زمینه های که می توان درعرصه نخل و خرما دست به نوآوری زد پیشنهاداتی را برای گروه های استارت آپی ارایه دادند.

وی ادامه داد: اولین رویداد کارآفرینی نخل و خرمای دانشگاه پیام نور 19 الی 21 اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی استان بوشهر برگزارخواهدشد و دراین رویداد کارآفرینی علاقمندان می توانند طرحهای کارآفرینی خودرا درقالب موضوعاتی همچون شناسایی فناوری های نوین درزمینه خرما،ایده های نوین و کارافرینانه در زمینه تولید و صنایع وابسته به خرما،آبیاری،مبارزه با افات ،بازاریابی و ... ارایه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر