.
1
تیم های برتر دومین دوره مسابقات هوافضای دانشگاه پیام نور مشخص شدند. دومین دوره مسابقات هوافضای دانشگاه پیام نور در پنج گرایش برگزار شد و تیم های برتر شناخته شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر دومین دوره مسابقات هوافضای دانشگاه پیام نور به میزبانی استان  بوشهر درپنج گرایش برگزار شد و درپایان تیم های برتر شناخته شدند.

 

در گرایش گلایدر هدف زن به ترتیب رتبه اول تا سوم به تیم دانشگاه پیام نور کرمان،تیم شهید اسدی دانشگاه پیام نور مشهد و چمروش تیم دانشگاه پیام نور بوشهر به سرپرستی خانم دکتر عزتی رسید.

 

در بخش گلایدر آزاد نیز به ترتیب تیم چمروش دانشگاه پیام نور بوشهر به سرپرستی خانم دکتر عزتی اول ، تیم کیهان و پرسیوس مشترکا از دانشگاه پیام نور مشهد دوم  و تیم ایرپارس از مشهد به رتبه سوم دست یافت .

در بخش گلایدر دانش آموزی نیز به ترتیب تیم دانش آموزی شهید غفاریان از بوشهر به سرپرستی خانم دکتر عزتی ،تیم سمائ یک به سرپرستی خانم دکتر عزتی وایرپارس از مشهد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

 

دربخش مفهومی پهباد نیز به ترتیب تیم های  TAAM از تهران و شبح خلیج فارس از دانشگاه خلیج فارس و تیم دانشگاه پیام نور مشهد رتبه ای اول تا سوم دست یافتند.

 

در بخش موشک های آبی نیز تیم های دانشگاه پیام نور هرمزگان رتبه اول تیم دانشگاه پیام نور کرمان رتبه دوم و تیم دانشگاه پیام نور بوشهر رتبه سوم را کسب کرد

دربخش دانش آموزی موشک های آبی تیم پویان پنجره رتبه اول،شهاب آسمان رتبه دوم  و رنگین کمان رتبه سوم را به دست آوردند.

 

در بخش موشک کاغذی دانش آموزی نیز به ترتیب سید محمد حسینی رتبه اول،سیده یاسینا حسینی رتبه دوم  و مهسا میرزا رتبه سوم را کسب کرد و دربخش دانشجویی اقای حاجیانی اول،بردیده دوم  و حمیدرضا قاسمی سوم شدند.

 

همچنین از طرف مرکز آموزش خلبانی ققنوس   تعداد هفت پرواز انفرادی به مدت یک ساعت به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر