.
1
برنامه های هفته سلامت دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر اعلام شد دانشجویان گرامی می توانند از برنامه های هفته سلامت در تاریخ های تعیین شده استفاده نمایند.

 برنامه هفته سلامت سال 1397

دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

ساعت

ایام هفته

موضوع

نام استاد

10 -9

18/7/97

تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان ونو جوانان

آقای سلیمانی

10 - 9

22/7/97

تغذیه و سلامت روان در جوانان و نوجوانان

خانم خرم آبادی

10 - 9

23/7/97

نقش محیط های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

آقای ابراهیمی

12 – 11

 

24/7/97

معنویت و سلامت روان جوانان ونوجوانان

حاج آقا داستار

12 – 11

 

25/7/97

سبک زندگی سالم برسلامت روان جوانان و نوجوانان

خانم مهیمنی

 

مکان : سالن کنفرانس

واقع در ساختمان اداری طبقه سوم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر