.
z
با همکاری دانشگاه پیام نور و اداره آموزش پرورش بوشهر همایش روز کنکور در بوشهربرگزار می شود. با همکاری دانشگاه پیام نور و مدیریت آموزش پرورش شهرستان بوشهر همایش روزکنکور ویژه شرکت کنندگان کنکور سراسری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان شرکت کننده درکنکور سال جاری همایشی تحت عنوان" روز کنکور"با حضور مشاوران تحصیلی و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

سخنران اصلی این همایش یک روزه  علیرضا قومی خواهد بود و همایش در روز دوشنبه 21 خردادماه ساعت 9صبح و درشهر بوشهر درکانون  امام خمینی برگزار خواهد شد.

یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان در مدارس استرس و دلهره ی قبل از کنکور است که در این همایش دانش آموزان شیوه های درس خواندن، راه های موفقیت و روش های مقابله با استرس را فرا می گیرند .

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر