.
1
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر کانون هماهنگی دانش،صنعت وبازارخرما دربوشهر راه اندازی شود. رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهرگفت: با توجه به راه اندازی کانون های دانش ،صنعت وبازار در معاونت علمی ریاست جمهوری می توان کانون دانش صنعت وبازار خرما را دربوشهر را اندازی کرد.

 

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیامنور استان بوشهر رئیس این دانشگاه در پیش رویداد استارت آپ نخل و خرما دانشگاه پیام نور در بوشهر گفت: سالانه در دنیا 7 میلیون و درایران حدود یک میلیون تن خرما تولید می شود  که در کشورهای تولید کننده سطح زیر کشت نسبت به برداشت و همچنین تولید فراورده های جانبی متفاوت است.

 دکتر محمد رضا بحرانیی با اشاره به ضرورت راه اندازی استارتا آپ نخل و خرما افزود: متاسفانه فعالیت های های استارت آپی قالبی شده است که با فلسفه استارت آپ منافات دارد. دراستارت آپ ها بحث دانش بنیان کردن تجارت ،صنعت و بقیه های عرصه زندگی مطرح است.

وی ادامه داد: هدف نهایی دانشگاه های نسل چهارم دنیا تولید اندیشه ای متفاوت در انسان است و این دانشگاه ها مبتنی برخلاقیت و نوآوری در همه جنبه های زندگی هستند. بنابراین همه فعالیت هایی که در دانشگاه ها ایجاد می شود با همین دریچه قابل بررسی است و تفکر خلاق  همین است که ما رویه های جاری را کنار بگذاریم و مبدع یک رویکرد جدید باشیم.

 دکتر محمد رضا بحرانی افزود: قرارمان نیست که صرفا یک رویداد استارت آپی صرف داشته باشیم بلکه درکنارآن باید به فرصت های دیگر نیز توجه کنیم در حال حاضر چند کانون دانش ،صنعت و بازار  محصولات مختلف وجود دارد ولی تاکنون درمورد محصول خرما اقدامی دراین زمینه انجام نشده است که می توان این کار را از استان بوشهر شروع کرد.

 

پیش رویداد اولین رویداد کارآفرینی نخل و خرمای دانشگاه پیامنور با عنوان پروند با حضور استاید صاحب نظران عرصه خرما و گروه های مختلف استارتاپی در دانشگاه پیامنور مرکز بوشهر برگزارشد. رویداد نهایی این استارت آپ در اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر