.
g
به میزبانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر نشست علمی دانشگاه نسل سوم و انقلاب صنعتی چهارم برگزارشد. نشست علمی دانشگاه نسل سوم و انقلاب صنعتی چهارم با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه های استان به میزبانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر دکتر ایرج نبی پور، استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دراین نشست گفت: ماموریت دانشگاه نسل سوم، تبدیل و ترجمان دانش کسب شده به جامعه است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بیان تفاوت ها میان دانشگاه نسل دوم و سوم پرداخت و تصریح کرد: مهم ترین تفاوت دانشگاه نسل دوم و سوم، تفاوت ماموریت ها در حوزه عمل است. به گونه ای که در دانشگاه نسل دوم، بیشتر بازار عملی و در دانشگاه نسل سوم بیشتر رقابت جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین دانشگاه نسل دوم دارای پژوهش تک رشته ای و در نسل سوم میان رشته ای و فرا رشته مطرح می شود.

 

وی دولتی بودن دانشگاه نسل دوم و رهایی از دولت در نسل سوم را از دیگر تفاوت ها عنوان کرد و گفت: در نسل دوم آموزش به دانشجویان نخبه مطرح است در حالیکه در دانشگاه نسل سوم دانشجویان نخبه به سمت آموزش توده و هدفمند هدایت می شوند.

 

دکتر نبی پور با بیان اینکه دانشگاه نسل سوم نیازمند رهبری کارآفرین است، خاطر نشان کرد: در دانشگاه نسل سوم، رهبر می داند که به شدت شکست پذیر است. البته دانشگاه نسل سوم با دانشگاه کارآفرین تفاوت دارد. نه اینکه کارآفرین نیست بلکه کارآفرینی در ماهیت دانشگاه نهفته است.

 

وی بروز انقلاب صنعتی چهارم را نقطه عطفی برای دنیا دانست و گفت: به نظر می رسد که با انقلاب صنعتی جهان وارد مرحله جدیدی شده چرا که در انقلاب صنعتی چهارم، فناوری های مختلف در حال ترکیب هستند و شما دیگر خط و مرزی میان فناوری ها نخواهید داشت که این امر موجب می شود نوع تفکر و زندگی ما تغییر کند.

 

دکتر نبی پور اساس انقلاب صنعتی چهارم را بر پایه زیر ساخت های خوب دیجیتالی عنوان کرد و افزود: سرعت، گستردگی و اثربخشی سیستمی موجب می شود که انقلاب صنعتی چهارم بسیار متفاوت و اثرگذارتر از انقلاب اطلاعات باشد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر، در ادامه خاطر نشان کرد: در انقلاب صنعتی چهارم از ترکیب فناوری ها به نوعی little bang ایجاد و در واقع در آینده ساختار دانشکده ای محو خواهد شد. همچنین قالب انستیتوها با رهیافت میان رشته ای با یکدیگر در تعامل و گفتمان خواهند بود و ساختار مدیریتی دانشگاه های نسل سوم نیز تغییر ساختار می دهند.

 

 

وی افزود: در آینده نیازمندیم که در دانشگاه هایمان، مهارت، آموزش داده شود و افراد دارای خلاقیت باشند. لذا در آینده به تربیت نیروهایی فکر می کنند که توانایی انجام این فعالیت ها را داشته باشند. در واقع دانشگاه نسل سوم ستاره ای هفت پر است که درهای آن باز و در رقابت بین المللی وارد می شود و از دولت رها خواهد شد. همچنین به سمت بهره برداری از دانش به عنوان هدف سوم حرکت می کند.

 

دکتر نبی پور، رهیافت پلاتفورمی را لازمه ورود به انقلاب صنعتی چهارم عنوان کرد و یادآور شد:  در این رهیافت تولید کننده، مصرف کننده و ناظر همگی در یک  پلتفورم شبکه ای قرار می گیرند و آموزش در دانشگاه نسل سوم تبدیل به cloud base می شود. پس از مدتی هوش مصنوعی که در پلتفورم ها سوار می شود می تواند خصوصیات انسانی پیدا کرده و ما با این فرم های زنده مصنوعی هوشمند خودکار مواجه خواهیم بود که جهان را بسیار پیچیده خواهند کرد و با ما زندگی می کنند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر