كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ش
نشست انجمن حامیان قرض الحسنه کارافرینی اجتماعی با دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر نشست انجمن حامیان قرض الحسنه کارافرینی اجتماعی با میزبانی اداره پژوهش و کارافرینی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر این انجمن در راستای سپرده گذاری قرض الحسنه خیرین برای مقاصد اشتغال زایی  و کسب و کار افراد نیازمند فاقد سرمایه فعالیت می کند.

رییس اداره کارافرینی مرکز بوشهر گفت: این نشست به منظور تشریح فعالیتهای این انجمن و بررسی زمینه همکاری دانشگاهیان و کانون های کارافرینی صورت پذیرفت.

دکتر مهتا بذرافکن رییس اداره کارآفرینی افزود: علاوه بر سیاستهای کلی دانشگاه در خصوص دانشگاه کارافرین. این مرکز در صدد جلب همکاری و تعامل با کانونها و سازمانهای دولتی و مردم نهاد  که در حوزه کارافرینی فعالیت دارند می باشد که بتواند دانشجویان نیازمند به سرمایه های کوچک در راه اندزی کسب و کارهای خرد به این گونه منابع مالی مرتبط نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر