كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
x
ثبت یک گونه پرنده کمیاب توسط دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه پیام نورمرکز بوشهر

 به گزارش روابط عمومی دانشگه پیام نور مرکز بوشهر فرم حنایی کوکوی معمولی  توسط امین نیری دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در سایت پرنده شناسی ایران ثبت شد.

امین نیری دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه پیام نورمرکز بوشهر وعکاس حیات وحش است . 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر