پنجشنبه 7 شهريور 1392

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

عبدالرسول

افراسیابی

فوق لیسانس

علوم اقتصادی

خورموج

2

علیرضا

پیرعلی

فوق لیسانس

مدیریت  mba

اهرم

3

امیر

جلیلی

فوق لیسانس

حسابداری

گناوه

      4       رضا زارع دکترا مدیریت دولتی(گرایش رفتارسازمانی) خورموج

4

احمد

طاهری

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

گناوه

5

زهرا

کاکوئی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

برازجان

6

احمد

کریمی دشتکی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

برازجان

7

مجید

گرگی زاده

فوق لیسانس

حسابداری

بوشهر

8

اعظم

مهتدی

فوق لیسانس

حسابداری

بوشهر

9

امیر

جلیلی

فوق لیسانس

حسابداری

گناوه

10

اعظم

مهتدی

فوق لیسانس

حسابداری

بوشهر

11

سیده نفیسه

محمدی یوسف نژاد

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

برازجان

 

دانشکده علوم اجتماعی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

غلامرضا

امینی نژاد

دکترا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گناوه

2

سمیه

جهان تیغ مند

فوق لیسانس

جغرافیای طبیعی

خورموج

3

داریوش

رضاپور

دکترا

علوم اجتماعی

دیلم

4

آمنه

عباسی

فوق لیسانس

جامعه شناسی

گناوه

5

جابر

قاسمی

فوق لیسانس

علوم سیاسی

عسلویه

 


 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

سوسن

آقاجان بگلو

دکترا

روانشناسی اجتماعی

بوشهر

2

محبوبه

اسلمی

فوق لیسانس

علوم تربیتی

کنگان

3

خاتون

پورمودت

فوق لیسانس

روانشناسی

برازجان

4

اله کرم

پولادی ریشهری

دکترا

روانشناسی

بوشهر

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

علی

علیزاده آرند

فوق لیسانس

حقوق جزا و جرم شناسی

کنگان

2

محمد

تنگستانی نژاد

فوق لیسانس

معارف اسلامی

اهرم

3 زینب افشار پور فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی عسلویه

4

بصیری

عباس

فوق لیسانس

حقوق عمومی

اهرم

5

محمد

چمکوری

دکترا

فقه ومبانی حقوق

بوشهر

6

پرستو

دولابی

فوق لیسانس

فلسفه اسلامی

گناوه

7

رضا

زیرایی

فوق لیسانس

حقوق عمومی

بوشهر

8

امیر

زارعی

فوق لیسانس

حقوق بین الملل

کنگان

9

حسن

شیخیانی

فوق لیسانس

الهیات

بوشهر

10

رضا

زیرایی

فوق لیسانس

حقوق عمومی

بوشهر

12

محمد

چمکوری

دکترا

فقه ومبانی حقوق

بوشهر

13

بتول

گرگین

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق

شبانکاره

14

احمدرضا

ونکی شلمزاری

فوق لیسانس

حقوق جزا و جرم شناسی

گناوه


 

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

زهرا

باباسالاری

دکتری

زبانشناسی همگانی

برازجان

2

سیاوش

جعفری

دکترا

ادبیات فارسی

برازجان

3

عباس

جاهد جاه

دکترا

ادبیات فارسی

بوشهر

4

هومان

شاکری

فوق لیسانس

زبان وادبیات فارسی

دیلم

5

محمدنادر

شریفی

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

گناوه

6

سیده فاطمه

علوی

دکترا

زبان انگلیسی

بوشهر

7

حجت

عباسی

دکترا

ادبیات فارسی

کنگان

8

جاسم

قیم

دکترا

ادبیات عرب

بوشهر

فاطمه کرم پور دکتر زبان شناسی همگانی بوشهر

 

 

دانشکده علوم پایه

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

شهره

انعامی عراقی

فوق لیسانس

آمار

بوشهر

2

عادل

اسوار

فوق لیسانس

فیزیک

بوشهر

3

عاکفه

رادفر

دکترا

ریاضی

بوشهر

4

اسماعیل

رستمی

دکترا

شیمی

بوشهر

5

عبدالکریم

زارع

دکترا

شیمی

بوشهر

6

حبیبه

زارع

دکترا

زیست شناسی

بوشهر

7

مریم

سوری

فوق لیسانس

شیمی فیزیک

کنگان


 


 
دانشکده علوم کشاورزی
ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرکز / واحد
1
محبوبه
ابراهیمی
دکترا
مهندسی آبیاری و زهکشی
گناوه
2 مرتضی سیاوشی دکترا مهندسی کشاورزی - زراعت بوشهر نمایش
2
مجید
قربانی
فوق لیسانس
اقتصاد کشاورزی
گناوه
3
رضا
یدی
فوق لیسانس
مهندسی کشاورزی
اهرم

دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

ابراهیم

صحافی زاده

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوتر

بوشهر

 نمایش

2

آزاده

کریمی

فوق لیسانس

معماری

بوشهر

3

نرگس

مقدسی

فوق لیسانس

عمران- سازه

عسلویه

4

احسان

مهرابی گوهری

دکتری

مکانیک

عسلویه

 نمایش

5

محمدحسن

منصوری

فوق لیسانس

مهندسی برق

بوشهر

6          مهدی              نامدارزادگان       فوق لیسانس                 مهندسی فن آوری اطلاعات       گناوه

 

 
امتیاز دهی